www.eak.cz

elektronická advokátní kancelář
Mgr. Bc. Adam Ptašnik, Ph.D., advokát

Úvodní stránka
Advokátní kancelář
Advokát
Publikace
Nabídka pro věřitele
Nabídka pro dlužníky
Nabídka pro studenty
 
Česky Polski English Deutsch

Nabídka speciálních služeb pro studenty

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

Řízení o přijetí ke studiu je řízením správním, které se řídí obecnými pravidly správního řízení, a také pravidly speciálními pro toto řízení. Je pochopitelné, že mnoho uchazečů si právní povahu tohoto řízení neuvědomuje. Již méně pochopitelné však je, že si to neuvědomuje ani řada škol, a zákonná pravidla tohoto řízení nerespektují.

Jestliže je v řízení, ve kterém nebyla respektována zákonná pravidla, rozhodnuto (např. tak, že uchazeč není přijat), trpí takové rozhodnutí právní vadou a nemělo by mít žádné následky. Toho lze docílit pouze odvoláním proti takovému rozhodnutí a docílit v konečném důsledku rozhodnutí příznivého.

Naše advokátní kancelář nabízí uchazečům o studium profesionální zastupování v odvolacím řízení proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Jelikož máme s těmito řízeními konkrétní zkušenosti, výrazně zvýšíme Vaši šanci na úspěch.

V případě, že Vás naše nabídka zaujala, neváhejte nás kontaktovat na některý z vpravo uvedených kontaktů. Váš případ nejdříve předběžně posoudíme, zda se lze z vysokou pravděpodobností úspěšně právně bránit nepřijetí ke studiu a doporučíme Vám konkrétní postup, popř. převezmeme Vaše zastupování.

 

Výživné na studenta

Výživné na studenta jako právní pojem neexistuje. Studentům je poskytováno zejména výživné na dítě. To není omezeno věkem (ačkoli by se to dle názvu mohlo zdát), nýbrž pouze okamžikem, kdy je dítě schopno se samo živit. Pokud dosud studuje, připravuje se na budoucí povolání, a tedy tuto schopnost nemá. Rodiče jsou povinni poskytovat výživné až do konce studia.

Výživné lze poskytovat také ve formě věcné, nebo péče (bydlení, strava, praní, apod.). Vždy však platí zásada, že dítě se podílí na životní úrovni rodičů. Tato zásada je nejlépe splněna, pokud student s rodiči bydlí. Pokud to není možné, nebo praktické, rodiče se snaží studenta všemožně podporovat. Existují však i situace velmi narušených rodinných vztahů, kdy rodič o své dítě nejeví zájem a výživné odmítá poskytovat. V takovém případě se jej lze domáhat soudně, popř. také exekučně.

Nabízíme studentům profesionální zastupování v řízení o určení, nebo zvýšení výživného, popř. v řízení o exekuci výživného. Zajistíme také ve většině případů, aby tyto služby byly pro studenty zdarma.

V případě, že Vás naše nabídka zaujala, neváhejte nás kontaktovat na některý z vpravo uvedených kontaktů.

Adresa:
Nádražní 308/3, 702 00 Ostrava
GPS: 49.834 N, 18.288 E
IČ: 73168351
reg. č. ČAK: 11328
DIČ: CZ8006094866
č. účtu pro platby klientů
(např. úhrady faktur):
2102123756/2700
č. účtu pro platby určené pro klienty
(např. náhrada nákladů řízení):
2102123684/2700
oba UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
web: www.eak.cz
e-mail: ptasnik@eak.cz
tel.: 774 EAK CZ0 (774 325 290)
tel./fax: 555 4444 78

© Adam Ptašnik, 2006 - 2016