www.eak.cz

elektroniczna adwokacka kancelaria
Mgr. Bc. Adam Ptašnik, Ph.D., advokát

Strona główna
Kancelaria adwokacka
Adwokat
Publikacje
Oferta dla polskich klientów
 
Česky Polski English Deutsch

Publikacje

 • Ptašnik, A. a kol. Interakce ekonomiky a práva. KEY Publishing, Ostrava, 2011, 159 stron.
 • Ptašnik, A. Martin Maisner: Základy softwarového práva Revue pro právo a technologie, Ústav práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy Univerzity, Brno, 2011, č. 3, s. 14 an.
 • Šavelka, J., Myška, M., Ptašnik, A., Spáčilová, D. Právní informační systémy. Tribun EU, Brno, 2011, 259 stron.
 • Ptašnik, A. Datové schránky. Tvorba softwaru 2010, VŠB-TUO, Ostrava, 2010, s. 162 an.
 • Ptašnik, A. Jazykové problémy právních informačních systémů a jejich řešení. Revue pro právo a technologie, Ústav práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy Univerzity, Brno, 2010, č. 2, s. 17 an.
 • Ptašnik, A. Spravedlnost náhrady nákladů řízení. Dny práva - 2008 - Days of Law, Masarykova Univerzita, Brno, 2008, s. 158 an.
 • Ptašnik, A. Soukromé právo In Hlafar, B. a kol. Právo. 3. přepracované vydání. VŠB-TUO, Ostrava, 2008, s. 120 an.
 • Ptašnik, A. Automatizované zpracování právních textů. KEY Publishing, Ostrava, 2007, 168 stron.
 • Ptašnik, A. Electronic Advocacy. Masaryk University Journal of Law and Technology, Faculty of Law, Masaryk University, Brno, 2007, č. 2, s. 319 an.
 • Ptašnik, A. Automatizované zpracování právních textů. Praca doktorska. Právnická fakulta MU, Brno, 2006, 207 arkuszy.
 • Ptašnik, A. Publikační platforma právních předpisů. Právní rozhledy, C.H.Beck, Praha, 2006, č. 10, s. 19 an.
 • Ptašnik, A. Náhrada nákladů civilního řízení a DPH - změny od roku 2004. Právní rozhledy, C.H.Beck, Praha, 2006, č. 1, s. 31 an.
 • Ptašnik, A. Language for Automated Law Processing. Udział w konferencji Kyberprostor 2005. In Cyberspace 2005. 1. vydání. Masarykova univerzita, Brno, 2006, s. 51 an.
 • Ptašnik, A. Internetová platforma pro studijní komunikaci. Praca dyplomowa. Filozoficko-Přírodovědecká fakulta SlU, Opava, 2004
 • Ptašnik, A. K otázce možností automatizované formalizace materiálních pramenů práva. Časopis pro právní vědu a praxi, Právnická fakulta MU, Brno, 2004, č. 4, s. 346 an.
 • Ptašnik, A. Cyberspace in Public Administration. Udział w konferencji Kyberprostor 2004. In Cyberspace 2005. 1. vydání. Masarykova univerzita, Brno, 2006, s. 113 an.
 • Ptašnik, A., Štanglová K. Zproštění mlčenlivosti advokáta. Právní rozhledy, C.H.Beck, Praha, 2004, č. 15, s. 579 an.
 • Ptašnik, A. Obchodněprávní aspekty doménových jmen. Praca dyplomowa. Právnická fakulta MU, Brno, 2003, 139 arkuszy.

Adres:
Nádražní 308/3, 702 00 Ostrava
GPS: 49.834 N, 18.288 E
IČ (numer identifikacyjny): 73168351
reg. č. ČAK (numer rejestracji komory adwokackej): 11328
DIČ (NIP): CZ8006094866
IBAN: CZ86 2700 0000 0021 0212 3756
BIC (SWIFT): BACXCZPP
web: www.eak.cz
e-mail: ptasnik@eak.cz
tel.: +420 774 EAK CZ0 (+ 420 774 325 290)
tel./fax: +420 5555 444 78
ICQ: 413279091

© Adam Ptašnik, 2006 - 2016