www.eak.cz

elektronická advokátní kancelář
Mgr. Bc. Adam Ptašnik, Ph.D., advokát

Úvodní stránka
Advokátní kancelář
Advokát
Publikace
Nabídka pro věřitele
Nabídka pro dlužníky
Nabídka pro studenty
Nabídka pro klienty stavební spořitelny
 
Česky Polski English Deutsch

Publikace

 • Ptašnik, A. a kol. Interakce ekonomiky a práva. KEY Publishing, Ostrava, 2011, 159 stran.
 • Ptašnik, A. Martin Maisner: Základy softwarového práva Revue pro právo a technologie, Ústav práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy Univerzity, Brno, 2011, č. 3, s. 14 an.
 • Šavelka, J., Myška, M., Ptašnik, A., Spáčilová, D. Právní informační systémy. Tribun EU, Brno, 2011, 259 stran.
 • Ptašnik, A. Datové schránky. Tvorba softwaru 2010, VŠB-TUO, Ostrava, 2010, s. 162 an.
 • Ptašnik, A. Jazykové problémy právních informačních systémů a jejich řešení. Revue pro právo a technologie, Ústav práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy Univerzity, Brno, 2010, č. 2, s. 17 an.
 • Ptašnik, A. Spravedlnost náhrady nákladů řízení. Dny práva - 2008 - Days of Law, Masarykova Univerzita, Brno, 2008, s. 158 an.
 • Ptašnik, A. Soukromé právo In Hlafar, B. a kol. Právo. 3. přepracované vydání. VŠB-TUO, Ostrava, 2008, s. 120 an.
 • Ptašnik, A. Automatizované zpracování právních textů. KEY Publishing, Ostrava, 2007, 168 stran.
 • Ptašnik, A. Electronic Advocacy. Masaryk University Journal of Law and Technology, Faculty of Law, Masaryk University, Brno, 2007, č. 2, s. 319 an.
 • Ptašnik, A. Automatizované zpracování právních textů. Disertační práce. Právnická fakulta MU, Brno, 2006, 207 listů
 • Ptašnik, A. Publikační platforma právních předpisů. Právní rozhledy, C.H.Beck, Praha, 2006, č. 10, s. 19 an.
 • Ptašnik, A. Náhrada nákladů civilního řízení a DPH - změny od roku 2004. Právní rozhledy, C.H.Beck, Praha, 2006, č. 1, s. 31 an.
 • Ptašnik, A. Language for Automated Law Processing. Příspěvek na konferenci Kyberprostor 2005. In Cyberspace 2005. 1. vydání. Masarykova univerzita, Brno, 2006, s. 51 an.
 • Ptašnik, A. Internetová platforma pro studijní komunikaci. Diplomová práce. Filozoficko-Přírodovědecká fakulta SlU, Opava, 2004
 • Ptašnik, A. K otázce možností automatizované formalizace materiálních pramenů práva. Časopis pro právní vědu a praxi, Právnická fakulta MU, Brno, 2004, č. 4, s. 346 an.
 • Ptašnik, A. Cyberspace in Public Administration. Příspěvek na konferenci Kyberprostor 2004. In Cyberspace 2005. 1. vydání. Masarykova univerzita, Brno, 2006, s. 113 an.
 • Ptašnik, A., Štanglová K. Zproštění mlčenlivosti advokáta. Právní rozhledy, C.H.Beck, Praha, 2004, č. 15, s. 579 an.
 • Ptašnik, A. Obchodněprávní aspekty doménových jmen. Diplomová práce. Právnická fakulta MU, Brno, 2003, 139 listů

Adresa:
Nádražní 308/3, 702 00 Ostrava
GPS: 49.834 N, 18.288 E
IČ: 73168351
reg. č. ČAK: 11328
DIČ: CZ8006094866
č. účtu: 2102123756/2700 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)
web: www.eak.cz
e-mail: ptasnik@eak.cz
tel.: 774 EAK CZ0 (774 325 290)
tel./fax: 555 4444 78
ICQ: 413279091

© Adam Ptašnik, 2006 - 2016