www.eak.cz

elektronická advokátní kancelář
Mgr. Bc. Adam Ptašnik, Ph.D., advokát

Úvodní stránka
Advokátní kancelář
Advokát
Publikace
Nabídka pro věřitele
Nabídka pro dlužníky
Nabídka pro studenty
 
Česky Polski English Deutsch

Nabídka speciálních služeb pro dlužníky

Zastavení exekuce vedené podle rozhodčího nálezu

Mnoho věřitelů, včetně bankovních institucí, s dlužníky uzavíralo rozhodčí doložku. S dlužníkem pak proběhlo rozhodčí řízení namísto řízení soudního a byl vydán rozhodčí nález. Pokud dlužník nesplnil to, co bylo v rozhodčím nálezu stanoveno, byla následně zahájena exekuce. Velká část rozhodčích doložek byla uzavírána ve znění, které nespravedlivě znevýhodňuje dlužníka. Teprve v nedávné době se však soudní praxe ustálila na tom, že takové doložky jsou neplatné, exekuce je vedena neoprávněně a lze je tak zastavit s tím, že dlužník nebude hradit její náklady (což může být rovněž významná částka).

Naše advokátní kancelář nabízí dlužníkům profesionální zastupování v exekučním řízení o zastavení tohoto řízení z uvedených důvodů. Jelikož máme s těmito řízeními konkrétní zkušenosti a jsme v nich úspěšní, můžeme tyto služby nabídnout pro dlužníky prakticky zdarma.

V případě, že Vás naše nabídka zaujala, neváhejte nás kontaktovat na některý z vpravo uvedených kontaktů. Váš případ nejdříve zdarma předběžně posoudíme, zda se jedná o výše uvedenou situaci. Pokud ne, doporučíme individuálně jiný postup.

 

Zrušení rozhodčího nálezu

V případech uvedených v předchozí nabídce, pokud ještě nebyla zahájena exekuce, nebo pokud již byla zastavena, je vhodné zrušit také protiprávní rozhodčí nález. Dlužník tak nebude nucen platit náklady rozhodčího řízení stanovené v tomto nálezu.

Nabízíme dlužníkům také profesionální zastupování v řízení o zrušení rozhodčího nálezu. Rovněž tyto služby nabízíme pro dlužníky prakticky zdarma.

V případě, že Vás naše nabídka zaujala, neváhejte nás kontaktovat na některý z vpravo uvedených kontaktů. Váš případ nejdříve zdarma předběžně posoudíme, zda se jedná o výše uvedenou situaci. Pokud ne, doporučíme individuálně jiný postup.

Adresa:
Nádražní 308/3, 702 00 Ostrava
GPS: 49.834 N, 18.288 E
IČ: 73168351
reg. č. ČAK: 11328
DIČ: CZ8006094866
č. účtu pro platby klientů
(např. úhrady faktur):
2102123756/2700
č. účtu pro platby určené pro klienty
(např. náhrada nákladů řízení):
2102123684/2700
oba UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
web: www.eak.cz
e-mail: ptasnik@eak.cz
tel.: 774 EAK CZ0 (774 325 290)
tel./fax: 555 4444 78

© Adam Ptašnik, 2006 - 2016